Pomoć na putu

U cilju unapređenja nivoa kvaliteta usluga i povećanja zadovoljstva kupaca, FCA Srbija od 1. jula 2010. godine nudi dodatne usluge pod prepoznatljivim nazivima CIAO Fiat Assistance koje su već u primeni u većini evropskih zemalja. Usluge Korisničkog centra i usluge Pomoći na putu vlasnicima modela FIAT i FIAT Professional FCA Srbija nudi svim (postojećim i potencijalnim) vlasnicima modela FIAT i FIAT Professional vozila. One su na raspolaganju od ponedeljka do subote, od 10 do 18h.

Call centar je oblik direktne komunikacije FCA Srbija kako sa postojećim kupcima, tako i sa svim ljudima koji su zainteresovani za automobile iz programa Fiat. Call centar je moguće dobiti besplatnim pozivom na broj telefona 0800 342800 – Fiat i Fiat Professional, što odgovara kucanju teksta Fiat na tastaturi mobilnog telefona (0800 FIAT00).

Nakon uspostavljanja veze, korisniku se nudi mogućnost izbora dve opcije:

Opcija 1 – Usluga pomoći na putu

Opcija 2 – Kontakt sa operaterom

Navedene besplatne usluge pomoći na putu primejnuju se na sva vozila Fiat i Fiat Professional čiji je datum početka garancije počev od 1. januara 2012. godine i traje do kraja garantnog roka automobila. Usluga pomoći na putu dostupna je korisniku 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.

Izborom opcije 2 (pritiskom na taster 2) korisnik stupa u vezu sa operaterima Call centra.

Kontakt sa operaterima omogućava pružanje raznih informacija o:

  • Proizvodima
  • Servisnim kampanjama i opozivima
  • Prodajnoj mrežiServisnoj mreži i servisnim uslugama
  • Rezervnim delovima
  • Podnošenju žalbi na sporne reklamacije u garantnom roku
  • Podnošenju žalbi na sprovođenje servisnih kampanja i opoziva
  • Podnošenju žalbi na kvalitet servisnih usluga
  • Podnošenju žalbi na kvalitet prodajnih usluga


Kontaktirajte nas

Ibarski put 100, 32212 Preljina-Čačak, Srbija

Matični broj:

06369588

PIB:

100892360

Tekući račun:

160-5803-30 Banca Intesa

Kontakt

Kaplarević Vladimir: 069/88-66-893

kaplarevic.vladimir@autogarant.rs